در حال بارگذاری ...
با حکم رییس انجمن استان

رییس واحد تئاتر کودک و نوجوان انجمن نمایش استان سیستان و بلوچستان منصوب شد

حمیدرضا کمیلی خواه به عنوان رییس واحد تئاتر کودک و نوجوان انجمن نمایش استان سیستان و بلوچستان ، انتخاب شد

به گزارش تئاتر استان سیستان و بلوچستان ،  اولین دوره آموزشی کودک و نوجوان در زمینه های قصه گویی ، بازیگری و نویسندگی ، در تابستان 98 در انجمن نمایش زاهدان  و به همت رئیس انجمن نمایش استان  مجتبی رضایی  و حمیدرضا کمیلی خواه  برگزار شد.

پس از موفقیت چشمگیر این دوره و استقبال پرشوری که  از این دوره از کلاس ها شد، انجمن نمایش استان سیستان و بلوچستان بر آن شد تا واحد کودک و نوجوان را در انجمن نمایش زاهدان به طور رسمی تأسیس و راه اندازی کند.
در همین راستا ، دیماه سال 98 در پی حکمی،   حمیدرضا کمیلی خواه   به عنوان رئیس واحد تئاتر کودک و نوجوان انجمن نمایش استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد.
نظرات کاربران