در حال بارگذاری ...

«دومینو» و« به سرعت گیر نزدیک می شوید» مهمان ویژه فستیوال طلوع

به گزارش تئاتر سیستان و بلوچستان، دونمایش «دومینو» به کارگردانی احمد صمیمی و «به سرعت گیر نزدیک می شوید» به کارگردانی مهدی حبیبی نمایشهای خیابانی هستند که از استان تهران در دومین فستیوال منطقه ای تئاتر خیابانی طلوع به صورت میهمان حضور داشته ودر مدت برگزاری این فستیوال هر کدام به مدت سه شب برای مردم شهر زاهدان اجرا خواهند کرد.

دیگر آثار شرکت کننده در دو بخش مسابقه ومیهمان از استانهای سیستان وبلوچستان ،خراسان جنوبی ،کرمان ،کرمان جنوب وهرمزگان هستند که هر کدام به مدت پنج شب در سراسر استان به اجرا خواهند پرداخت.
نظرات کاربران