در حال بارگذاری ...

هیئت بازبینی وانتخاب آثار دومین فستیوال منطقه ای تئاتر خیابانی طلوع به کار خود پایان داد

هیئت بازبینی وانتخاب آثار دومین فستیوال منطقه ای تئاتر خیابانی طلوع به دنبال بازبینی تعداد بیش چهل اثر که از گروههای استانی واستانهای همجوار به این فستیوال ارسال گشته بود ،بالاخره آثار راه یافته به فستیوال را انتخاب نمود که مطابق برنامه ریزی های دبیرخانه این فستیوال قرار است در دو بخش مسابقه و بخش مهمان به اجرا درآیند.

از میان نمایشهای راه یافته به این فستیوال تعداد سیزده اثر مطابق رای هیئت انتخاب در بخش مسابقه وشش اثر دیگر در بخش مهمان به اجرا درخواهند آمد.نمایشهای حاضر در شهرهای مختلف استان من جمله زاهدان،زابل ،ایرانشهر،چابهار،هیرمند،نیکشهر،سرباز وشهرستان سراوان به مدت پنج شب متوالی برای عموم هم استانیهای عزیز اجرا خواهد شد.
نظرات کاربران