در حال بارگذاری ...

تئاتر دوره های مختلف استان سیستان وبلوچستان

چشم انداز تئاتر استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه عزیزاله فخربراهویی

تئاتر در استان سیستان وبلوچستان علی رغم آنکه صاحب قدمت آنچنان در خوری نیست ،اما اوج وفرودهای آن انصافا چشمگیر وتامل برانگیز بوده وهست.تئاتر استان را اگر عمیقا کنکاش وجستجو کنیم ،سه دوره پر افت وخیز را شاهد خواهیم بود.

دوره اول آن بالطبع به سالهای آغازین آن یعنی دهه های چهل وپنجاه باز میگردد که لی لی های اولیه تئاتر در این سامان بوده وعلی رغم مشکلات ، ضعفها ونقایص موجود اما زیبا می نماید.چرا که گامهای نخستین است وچون گامهای هرکودکی زیبا وتماشائیست.

در دوره دوم ،تئاتر استان به تئاتری سرشار از اندیشه ،شعر ورنگ می رسد که بعد از انقلاب اسلامی ایران شاهد آن بودیم. در این دوره گروههای تازه نفس ،جوان وانقلابی پا به این عرصه گزارده واوج هنر را در نمایش آب،باد،خاک در سالهای شصت وپنج،شصت وشش دیدیم.

دوره دیگر که در دهه هفتاد آغاز گشت در حقیقت ادامه دوره قبل است اما باز حضور جوانانی در تئاتر خودنمایی می کند که تمام زندگی خود را وقف نمایش کرده ودر نتیجه آثار گرانباری را عرضه نمودند که این دوره را در آغاز راه روشن وطلایی جلوه گر نمود. اما در ادامه ود دهه های بعد متاسفانه باز رکود بدشگونی را در این تئاتر شاهد هستیم که هنوز که هنوز است آثار آن برتئاتر استان سنگینی می کند.

اما آتیه این تئاتر باز به یمن جوانان تحصیلکرده ،کوشا وپای کاری که اکنون در تئاتر این سامان حضور پیدا کرده اند باز دل را خوش میدارد به روزهای نیامده وآثار شایسته ای که به امید خدا شاهدشان خواهیم بود.
نظرات کاربران