در حال بارگذاری ...

جلسات نقد و بررسی آثار شرکت کننده ، بعد از هر اجرا برگزار می شود

بیست اثر نمایشی که در دو بخش صحنه ای و خیابانی در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان به رقابت می پردازند، جلسات نقد و بررسی پس از اجرای هر نمایشی برگزار خواهد شد. جلسات نقد و بررسی این آثار بعد از پایان اجرا در محل اجرای هر نمایش توسط کارشناسان فن و اهالی و اصحاب تئاتر انجام می گیرد.در این نشستها شرکت کنندگان ضمن بهره گرفتن از نقطه نظرات منتقدین و کارشناسان استانی ،از تحلیلهای جناب علی جعفری منتقد مهمان جشنواره هم استفاده لازم را می برند.
نظرات کاربران